Pod dworcem PKP w Szczecinie i dalej w skarpie przydworcowej usytuowany jest schron zbudowany w czasie II wojny światowej.  

 • Niemcy budując go wykorzystali podziemia XVIII-wiecznych fortyfikacji. Służył ochronie ludności cywilnej Stettina do końca wojny, wówczas nosił nazwę Stettin HBF-Kirchplatz. 
 • Po przekazaniu Szczecina Polakom przebudowano go na schron przeciwatomowy, gdzie do lat 90-tych odbywały się szkolenia obrony cywilnej. 
 • W czasie nalotów był schronieniem nawet dla 5 tys. osób. Znajduje się na głębokości 5 pięter, żelbetowe ściany i strop mają grubość niemal 3 m.  Powierzchnia całkowita schronu wynosi ok. 3 tys. m kw. Historia znanego szczecinianom betonowca "Ulrich Finsterwalder" - żelazobetonowego kadłuba na jeziorze Dąbie - ma również związek ze schronem. 
 • Wszystko wskazuje na to, że niemiecki inżynier Ulrich Finsterwalder, który stanął na czele komitetu zajmującego się budownictwem betonowych statków w czasie II wojny, zaprojektował klatkę schodową prowadzącą 18 metrów pod ziemię do schronu. 
 • Wśród turystów z Polski i całego świata, schron odwiedzają również ekipy telewizji polskiej (TVN, TVP, Polsat) i zagranicznej ( min. BBC, Channel 4, ZDF, Planet+). Oraz niezależni producenci filmowi i telewizyjni jak np. Jurek Owsiak. 

W Podziemnych Trasach Szczecina był też kręcony film "Wielka Ucieczka na Północ" w reżyserii Andrzeja Fadera, który rozwinął dalsze losy bohaterów filmu "Wielka Ucieczka" z roku 1963.   

Opis filmu: 

 • W nocy 24.03.1944 roku grupa więźniów ucieka wykopanym tunelem z najlepiej strzeżonego obozu III Rzeszy - Stalagu Luft III w Żaganiu.    Dwóch norweskich lotników Per Bergsland i Jens Müller wybierają miasto portowe Stettin (Szczecin) ma być dla nich bramą do tej wolności .    
 • Pierwsze czego doświadczają to nalot, zostają skierowani do schronu dworcowego. Po nalocie zaczynają szukać szwedzkich marynarzy, dzięki którym mają odpłynąć do neutralnej Szwecji.
 • Przeżywają w mieście dwa intensywne dni. Do Stettina (Szczecina) dociera również Anglik Harry Day i Polak Paweł Tobolski w mundurze Luftwaffe. Ich jedyną szansą jest siostra Polaka, mieszkająca w niemieckim Szczecinie. 

„Wielka Ucieczka na Północ” to fabularyzowany dokument, z doskonałą grą aktorską - od pierwszych minut filmu trzymający widzów w napięciu akcją i muzyką. Ukazuje heroiczny wysiłek lotników RAF z potrzeby wolności.     

W Podziemnych Trasach Turystycznych w jednym z pomieszczeń, jest zachowany plan zdjęciowy z filmu "Wielka Ucieczka na Północ".

Under the main railway station in Szczecin and partly inside a nearby slope is hidden the largest non-military shelter in Poland.

   This anti-aircraft shelter was built during the World War II. To finish it, Germans used 18 th century corridors. After the WWII the shelter was converted into a nuclear one. During the air raids it was a shelter for approx. 5000 people. It is located at a depth of 5 levels. The walls and ceiling are made of 3 meters of reinforced concrete. The total surface area of the shelter is about 3000 m2. 

The history of well-known to locals concrete ship „Ulrich Finsterwalder” - a hull located on Dąbie lake – is connected to the bunker.

   All evidence points to the fact that the German engineer Ulrich Finsterwalder, who was chairing a committee for building concrete ships during WWII, also designed a staircase leading 18 m underground to the bunker.  

   Amongst the tourists from Poland and abroad, the shelter is also visited by Polish national TV stations (TVN, TVP, Polsat) and foreign television crews (BBC, Channel 4, ZDF and more), as well as independent film and TV producers such as Jurek Owsiak.

Szczecin Underground Routes was also used as a film set for the movie 

„The Great Escape to the North”, 

   a story about further lives of the protagonists from „The Great Escape” movie from 1963.

   Synopsis: 

 • At the night of 24 th March 1944, a group of prisoners escapes through the tunnel from the best-guarded prison of the Third Reich – Stalag Luft III in Żagań. Two Norwegian pilots, Per Bergsland and Jens M üller decide that the harbour city Stettin (Szczecin) is their gateway to freedom.  
 • They experience a bomb ride and are directed to the railway station's shelter. After the bomb ride they search for Swedish sailors who would help them get away to the neutral Sweden. 
 • They live through an intense two days. Stettin (Szczecin) is also visited by an Englishman Harry Day and a Pole Paweł Tobolski, wearing a Luftwaffe uniform. Their only chance is the Pole's sister, who lives in Stettin. „The Great Escape to the North” is a fictionalized account of real events, brought to life with excellent acting, keeping audience on the edge of their seats from the very start. 

It presents the heroic efforts of RAF pilots, inspired by their longing for freedom. 
One of the rooms of the Szczecin Underground Routes is a preserved film set from the movie „The Great Escape to the North”.

Direkt unter dem Hauptbahnhof befindet sich der wiederhergestellte Schutzraum ( ehem.LSR Stettin Hbf.-Kirchplatz), in den Besucher an Gleis drei eintreten können.

   Es ist das einzige Museum dieser Art in Polen. Die unterirdischen Routen führen durch den Luftschutzraum aus dem 2. Weltkrieg, dessen Fläche ca. 3000 m2 beträgt. Der Tunnel geht in die Böschung am Hauptbahnhof 16 Meter tief hinein. Die Gänge haben eine Höhe von 3 Metern und die Länge des größten Korridors beträgt 100 Meter. Während der Luftangriffe bot der Bunker Schutz für ca. 5 tausend Menschen.