Dojście do schronu ulica Korzeniowskiego / Weg zum Luftschutzkeller Korzeniowskiego Straße / The way to the shelter from Korzeniowskiego street

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ I W INNYCH KATEGORIACH MENU (MAPA DOJŚCIA I OGÓLNE INFORMACJE)

 

Dojście do schronu od ulicy Owocowej po przejściu schodami na górę / Weg zum Luftschutzkeller von der Owocowa Straße, nachdem man die Treppe nach oben geht / The way to the shelter from Owocowa Street after passing up the stairs


 

To nasz nowy Punkt sprzedaży.Do końca trwania remontu dworca zwiedzanie rozpoczyna się w nowym miejscu na Placu Zawiszy. / Das ist unsere neue Verkaufsstelle .Bis zum Ende der Bauarbeiten am Bahnhof beginnt die Besichtigung von der neuen Verkaufstelle am Zawisza Platz (Plac Zawiszy) / Its our Point of sales no.4 .Till the end of the renovation of the railway station the enterence of the shelter is moved to the Zawisza Square (Plac Zawiszy).


Zaczynamy od wejścia w "brzuch miasta". Wejdź w przestrzeń ! / Wir beginnen vom Eingang ins Innere der Stadt. Raumerlebnis! / Enter that Space

 

WEJDŹ W PRZESTRZEŃ - 18 metrów pod ziemię - tu naprawdę można poczuć historię. Zwiedzanie z przewodnikiem wśród efektów dźwiękowych - na przykład imitujących nalot bombowy.

Zawsze o 12:00 - 7 dni w tygodniu w niedziele również, dla osób indywidualnych (Trasa II Wojna Światowa ok.1 godziny.) Dodatkowo w każdą sobotę oferujemy zwiedzanie o 13:00 (Trasa Zimna Wojna) / NIE TRZEBA REZERWOWAĆ.

UWAGA!!! Dla grup powyżej od 8 osób wzwyż przyjmujemy rezerwacje również na inne godziny.

Do końca przebudowy dworca Głównego w Szczecinie wejście do schronu jest przeniesione na Plac Zawiszy koło Domu Kultury Słowianin. To łatwe - żółty budynek w czarne paski.

TU można kupić bilet przed zwiedzaniem (tylko za gotówkę).

Poniżej i na pozostałych podstronach znajdą Państwo informacje.


PODSTAWOWE INFORMACJE:

1. Zwiedzanie Podziemnych Tras Szczecina

Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć miasto z innej perspektywy i poznać legendę Podziemnego Szczecina zapraszamy do zwiedzania największego cywilnego schronu w Polsce.

Oferujemy 1-godz., 1,5 h lub 2-godz. zwiedzanie z przewodnikiem oraz nagraniami audio (j. polski, niemiecki, angielski, duński, francuski, szwedzki). Dla obcokrajowców dołączających do grupy polskiej oferujemy w cenie biletu scrypt w w.w. językach.

TRASA: II Wojna Światowa codziennie ( 7 dni w tygodniu) o godz.12:00

Przenosimy się w czasy alianckich bombardowań Szczecina. Odkrywamy legendę niekończących się tuneli podziemnego miasta.

TRASA: Zimna Wojna dodatkowo w sobotę o godz. 13:00

Zwiedzamy centrum dowodzenia i ćwiczeń Obrony Cywilnej . Przenosimy się do czasów PRL-u.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin zwiedzania.

Przy wycieczkach grupowych (od 8 osób) przyjmujemy rezerwacje na dowolne godziny zwiedzania.

BILETY

Do końca trwania remontu dworca zwiedzanie rozpoczyna się w nowym miejscu na Placu Zawiszy, szukaj oznakowania w kolorach tej ulotki, tam też jest sprzedaż biletów od 15 minut przed zwiedzaniem.

Sprzedaż prowadzimy również w wszystkich innych Punktach Sprzedaży Centrum Turystyki MAGNOLIA . Więcej informacji na kolejnych podstronach.

2. Dla grup powyżej 15 osób. proponujemy również projekcję filmu „Wielka Ucieczka na północ” 60 min. to PRAWDZIWY HIT !

film oparty na wydarzeniach mających miejsce w 1944 roku w Szczecinie. W filmie pojawiają się niezwykłe zdjęcia II wojennego Szczecina. Wprowadzenie do filmu poprowadzi reżyser albo inny przedstawiciel producenta filmu.

Szczecin widziany oczami bohaterów tych wydarzeń odkrywa się na nowo!

Dla dorosłych pokaz filmu może się również odbyć w szczecińskim browarze. Po pokazie zapraszamy na degustacje piwa.

Zachęcamy do kontaktu.

Telefon 91 434 00 06 lub mail info@schron.szczecin.pl

Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

ENTER THAT SPACE - 18 Meters (59 ft) down the earth , you can feel the history there. The guide and extraordinary sound frame is waiting for you- for example imitation of an air raid.

Everyday at 12 o'clock, 7 days a week, also every Sunday , for individuals regardless of the number of participant ( WWII Route).Additionally every Saturday at 1 p.m. (Cold War - Communism Era Route) / THE BOOKING IS NOT NECESSARY.

At 12:00 or 1 p.m.foreign languages speaking guides are not guaranteed but we offer free booklets to read in English, German, Danish, Swedish, Italian and French.

ATTENTION !!! For groups of 8 people and more is possible to make a reservation at different hours.

If you are interested in exclusive tour in foreign languages with Live-speaking guide, tour shall be booked in advance. Minimum number of participants is 8.

Already from 15.May up to the end of the renovation of the railway station the entrance of the shelter is moved to the Plac Zawiszy (Zawisza Square), beside Community Center „Słowianin” ( Polish: Dom Kultury „Słowianin”). We opened our new tickets point of sales no. 4 there . We're easy to find- our office is a yellow building with black stripes. There you can buy tickets (cash only). We start to sell tickets 15' before tour starts.

Below and on others subpages you can find more information.

FUNDAMENTALS:

1. Szczecin Underground Routes Exploration

If you would like to explore the city from different perspective and learn about the legend of the Underground Szczecin we invite you to visit the biggest civilian shelter in Poland.

We offer 1 hrs., 1,5 hrs. and 2 hrs. guiding tours with a sound frame (language version: Polish, German, English, Danish, French and Swedish).For foreigners who join the Polish group we offer booklets (in the ticket price) in above-mentioned languages.

Route"World War II" everyday at 12 p.m. is the reconstraction of antiaircraft shelter from II WW and the time od RAF bomb rides. We discover endless tunnels of city underground.

Route "Cold War - Communist Era" - anti-atomic shelterevery Saturday at 1 p.m. presents shelter's history in the Cold War period. We are gonna see operations room and training place of Civil Defense and how residents of Szczecin have prepared for nuclear assaults. We will also witness life in Poland in period of the PRL (Polish People's Republic).

Organiser reserves the right to change the hours of the tour.

For groups (8 people and more) is possible to make a reservation at different hours.

TICKETS

To the end of the renovation of the railway station the entrance of the shelter is moved to the Plac Zawiszy (Zawisza Square), beside Community Center „Słowianin” ( Polish: Dom Kultury „Słowianin”). You can search signs in exact color as your leaflet is. There you can buy tickets (cash only), 15' before tour starts. Ticket sale is also possible in all other Points of Sales of Tourism Center MAGNOLIA.

You can look through the information below and other subpages to get some more helpful information.

2. For a group at least 15 Person we offer a film show of „The Great Escape To The North“ 60' – A REAL HIT! – the film is based on events which took place in Szczecin in 1944. It shows unusual shoots of Szczecin from the II World War. Introduction to the film will be lead by the director or the other representative of the film's director.

Szczecin, seen through the eyes of the protagonists, can be discovered once more.

The Great Escape To The North“is in english too.

For adults the film show can be organised in the local brewery. The projection we can finish with some beer tasting.


We encourage you to contact us.

Phone (00 48) 91 434 00 06 or mail info@schron.szczecin.pl

The presented deals does determine an offer with the meaning of article 66 et seq. of the polish civil code.

RAUMERLEBNISS - 18 Meter unter der Erde – hier kann man wirklich die Geschichte spüren. Guide und besondere Audioaufnahmen.

Immer um 12:00 Uhr ( Tour Zweiter Weltkrieg) – 7 Tage die Woche. Tour Klater Krieg samstags um 13:oo Uhr/ Buchung ist nicht erforderlich.

Die Besichtigung in Fremdsprachen ist um 12 Uhr oder um 13 Uhr nicht garantiert. Sie erhalten dann Lesetexte in der deutschen Sprache.

ACHTUNG !!! Für Gruppen ab 8 Personen gibt es eine zusätzliche Möglichkeit, eigene Sonderführungen zu buchen.

Für Gruppen ab 8 Personen bieten wir auch Führungen mit dem deutschen Guide. Dann soll die Besichtigung früher gebucht werden.

Bis zum Ende der Bahnhofrenovierung beginnt die Besichtigung an neuer Stelle (am Zawisza Platz) neben dem Kulturzentrum Słowianin. Gelb gestrichenes Gebäude mit schwarzen Streifen.Dort wird auch unsere neue Verkaufsstelle Nr. 4 eröffnet. Da verkaufen wir auch Tickets ab 15 Minuten vor der Besichtigung (nur Bargeldzahlung). Den Verkauf führen wir auch in allen anderen Verkaufsstellen des Touristikzentrum MAGNOLIA.

Auf den restlichen Unterseiten finden Sie weitere Informationen.


GRUNDINFORMATIONEN:

1. Wenn Sie die Stadt von anderer Perspektive sehen und die Legende von dem unterirdischen Stettin kennen lernen möchten, laden wir Sie zur Besichtigung des größten Bunkers in Polen ein.

Wir bieten 1, 1,5 oder 2 stündige Besichtigung mit einem Guide und auch mit Audioaufnahmen in diesen Sprachen: Polnisch, Deutsch, Englisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch an. Für fremdsprachige Besucher, die zur polnischen Gruppe dazustoßen, bieten wir im Ticketpreis Skripte in den oben angegeben Sprachen an.

Tour: II Weltkrieg jeden Tag um 12:00 Uhr

Wir begeben uns in die Zeiten der Alliertenbombardierung auf Stettins. Wir enthüllen die Legende der endlosen Tunnel der unterirdischen Stadt.

Tour: Der Kalte Krieg am Samstag um 13:00 Uhr

Wir besichtigen die Schalt- und Übungenstelle des Zivilschutzes. Wir begeben uns in die Zeiten des Sozialismus (PRL).

Der Organisator behält sich das Recht zur Veränderung der Besichtigungszeiten vor.

Bei Gruppen ab 8 Personen nehmen wir die Reservierung für beliebige Besichtigungszeiten entgegen.

2. Filmvorstellung des Film „Die Große Flucht Richtung Norden“ Dauer 50' , nur auf englisch

EIN ECHTER HIT! – Dieser Film basiert auf Ereignissen, die 1944 in Stettin stattgefunden haben. Im Film werden außergewöhnliche Aufnahmen von Stettin aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Stettin, durch die Augen der Protagonisten betrachtet, erlebt man von Neuem. Man kann die Filmvorstellung in der Brauerei organiesieren und mit Bierverkostung verbunden.

Wir warten auf Ihre Rückmeldung.

Telefon (00 48) 91 434 00 06 oder mail info@schron.szczecin.pl

Die vorgestellten Angebote stellen keine Angebote im Sinne von Artikel 66 ff. des polnischen bürgerlichen Gesetzbuchs dar.